Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław" z siedzibą w Warszawie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem 0000366196

Numer Identyfikacyjny REGON - 142612581

NIP: 5272639262

Konto bankowe: Volkswagen Bank Polska S.A 26 2130 0004 2001 0535 3289 0001