Słowo Mazowsze budzi szereg skojarzeń odnoszących się do wielu dziedzin życia.

Kilka z nich chciałbym Państwu przybliżyć.

Najbardziej oczywistym wydaje się skojarzenie Mazowsza z krainą historyczną zamieszkiwaną przez jedne z plemion Słowian Zachodnich - Mazowszan. Przyłączone do organizacji państwowej  Polan stają się cześcią władztwa pierwszych Piastów, wybija się na niezależność za Masława, ponownie wraca do Polski i staje się dzielnicą Państwa Polskiego odbudowanego po kilkunastoletniej zawierusze przez Bolesława Odnowiciela. 

Mazowszanie jako tacy znikają w pomroce dziejów, natomiast historia odnotowuje powstanie  Księstwa Mazowieckiego, które trwa prawie cztery stulecia i ponownie powraca na łono Państwa Polskiego.

Skoro tak to również książeta mazowieccy, znani nam jako patroni ulic, osiedli, terenów zielonych w prawie każdym mazowieckim mieście. 

Mazowsze to także nazwa wielce zasłużonego zespołu pieśni i tańca, który pod nazwą  Państwowego Zespółu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego wykonuje repertuar taneczno-wokalny odwołujący się do prostej sztuki ludowej i przedstawiajacy ją  w uszlachetnionej, wysublimowanej formie artystycznej.

Mazowsze to również nazwa zespołu piłkarskiego z Grójca, który od lat rywalizuje w trzeciej i czwartej lidze.